Strona startowa

Badanie żywej kropli krwi pozwala na ocenę ogólnego stanu organizmu: Anizocytozę ,zaburzenia elektrolitowe, obecność pasożytów i drożdżaków, zaburzenia półpłynności błon komórkowych erytrocytów oraz aktywność poszczególnych leukocytów.

Diet Coaching jest metodą rozwijania swoich umiejętności oraz wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania i stylu życia. Podstawą tej metody jest świadome podejmowanie decyzji oraz rozumienie potrzeb własnego organizmu.